Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ :        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………ΤΜΗΜΑ……………….

ΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα,

 φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε;

 ΑΝ. Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.

ΚΡ. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἕξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον·

 (445) σὺ δ’ εἰπέ μοι μὴ μῆκος, ἀλλὰ συντόμως,

 ᾔδησθα κηρυχθέντα μὴ πράσσειν τάδε;

ΑΝ. Ἤιδη· τί δ’ οὐκ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν.

 ΚΡ. Καὶ δῆτ’ ἐτόλμας τούσδ’ ὑπερβαίνειν νόμους;

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,

(450) οὐδ’ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη

τοιούσδ’ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους·

 οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ’

 ὥστ’ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ’ ὑπερδραμεῖν.

 (455) Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ’ ἀεί ποτε ζῇ ταῦτα,

κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ’φάνη.

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον,

ἀνδρὸς οὐδενὸς φρόνημα δείσασ’,

 ἐν θεοῖσι τὴν δίκην δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ’ οὔ;

 (460) κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας.

 Εἰ δὲ τοῦ χρόνου πρόσθεν θανοῦμαι,

κέρδος αὔτ’ ἐγὼ λέγω·

 ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς ζῇ,

 πῶς ὅδ’ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφράσετε τους στίχους 449……….459  

                                                                                30 μονάδες

2.      Με ποια επιχειρήματα η Αντιγόνη στηρίζει την απόφασή της  και πώς θα σκιαγραφούσατε το χαρακτήρα της από την απάντησή της;

15    μονάδες

3Αντιγόνη μετά την παράδοσή της από το φύλακα ως δράστη της ταφής, στέκεται μπροστά στο βασιλιά με σκυμμένο το κεφάλι. Πώς εξηγείτε αυτή τη στάση της.  Πιστεύετε ότι ο Κρέοντας της εκλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο (στ. 441-442);

                                                                                                                                10 μονάδες

4.Ποια σχήματα λόγου εντοπίζετε στους στίχους  441, 443,450-45 και ποιος είναι ο λειτουργικός τους ρόλος:

          15 μονάδες

5. Να γράψετε δύο παράγωγα στα νέα ελληνικά (απλά ή σύνθετα) από τους τύπους:

νεύουσαν , πέδον,  δεδρακέναι,  φημὶ,  πράσσειν

                                                                                                                                15 μονάδες

 

 

 

ΦΥ.

Άκου πώς έχει το πράγμα· όταν γυρίσαμε,
απ' τις πολλές φοβέρες τις δικές σου τρομαγμένοι,
σαρώσαμε τη σκόνη που σκέπαζε τον πεθαμένο

 

 

και καλά καλά γυμνώσαμε το σάπιο πτώμα.
Απάνεμα καθόμαστε στων βράχων την κορφή,
για να γλιτώσουμε τις μύτες απ' τη βρώμα.
Ο ένας τον άλλο ξάγρυπνο κρατούσε
με βρισιές, μην τύχει κι έπαιρνε στ' αψήφιστα το πράγμα.
Αυτό θα τράβηξε πολύ, ώσπου μεσουρανίς
ο δίσκος ο λαμπρός σκαρφάλωσε του ήλιου
κι έβραζε το λιοπύρι· και τότε ξαφνικά
λίβας ξεσήκωσε στη γη μεγάλο κουρνιαχτό,
θεομηνία, στον κάμπο χίμηξε και μάδησε
των δέντρων τις κορφές κι ο ουρανός αντάριασε.
Βαστάγαμε την οργή του θεού με τα μάτια κλειστά.
Κράτησεν ώρα πολλή και τέλος καταλάγιαζε,
όταν η κόρη φάνηκε· θρηνεί σαν το πικρό
πουλί βραχνά που την άδεια θα βρει,
ορφανή, χωρίς τα μικρά, τη φωλιά του.
Έτσι κι αυτή, γυμνό σα βλέπει το νεκρό,

410

420

 

σπαράζει, δέρνεται και με κατάρες άγριες
αυτούς που το 'χαν κάνει καταριέται.
Στα δυο της χέρια κουβαλά χώμα στεγνό
κι από ροΐ χαλκωματένιο ραντίζει
τον πεθαμένο τρεις φορές με τ' άγιασμα.
Εμείς την είδαμε κι ορμήσαμε και με το πρώτο
την πιάσαμε· δεν έμοιαζε καθόλου ταραγμένη.

 

6.Πώς λειτουργεί η σκηνή της θεομηνίας   που περιγράφει ο φύλακας στους παραπάνω στίχους  στην οικονομία του έργου;                                                                                                   15 μονάδες

 

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015Νίκος Εγγονόπουλος «ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1936 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΜΙΝΟ ΝΤΕ ΛΑ ΦΟΥΕΝΤΕ»

                                                                                    ...una acciόn vil y disgraciado

Η Τέχνη κι η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε:
η τέχνη και η ποίησις μας βοηθούνε
να πεθάνουμε

περιφρόνησις απόλυτη
αρμόζει
σ’ όλους αυτούς τους θόρυβους
τις έρευνες
τα σχόλια επί σχολίων
που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν
αργόσχολοι και ματαιόδοξοι γραφιάδες
γύρω από τις μυστηριώδικες κι αισχρές συνθήκες
της εκτελέσεως του κακορίζικου του Λόρκα
υπό των φασιστών

μα επί τέλους! πια ο καθείς γνωρίζει πως
από καιρό τώρα
-και προ παντός στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα-
είθισται
να δολοφονούν τους ποιητάς

[una acciόn vil y disgraciado: μια πράξη άναντρη και απεχθής]

 Ανάλυση
 Τίτλος
Ιδιαίτερα μακροσκελής μας δίνει πληροφορίες για το γεγονός (νέα περί του θανάτου),το πρόσωπο και την ιδιότητα( ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα), το χρόνο (στις 19 Αυγούστου του 1936) και τον τόπο (μέσα στο χαντάκι του καμίνο ντε λα φουέντε).
Το ύφος είναι δημοσιογραφικό και θυμίζει ρεπορτάζ. Έντονο το στοιχείο της ειρωνείας με το μακροσκελή τίτλο και τα κεφαλαία γράμματα που θυμίζουν δημοσιεύματα, στα οποία τίτλος και περιεχόμενο δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία.
                  
Το μότο του ποιήματος (...una acciόn vil y disgraciado) προοικονομεί τα συναισθήματα του ποιητή για τους στυγερούς δολοφόνους και την άναντρη πράξη τους.

Δομή
Το ποίημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες.
1η στροφή: στίχοι 1-3
2η στροφή: στίχοι 4-13
3η στροφή: στίχοι 14-20
 Η πρώτη ενότητα λειτουργεί ως πρόλογος και εκφράζει μια γενική κρίση διατυπωμένη με επιγραμματικό τρόπο. Με το σχήμα άρσης –θέσης (δεν μας βοηθούν -μας βοηθούνε)
και το οξύμωρο (μας βοηθούνε να πεθάνουμε) εννοεί ότι η ελεύθερη και δημοκρατική στάση των ποιητών έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με μια φασιστική πολιτική πραγματικότητα.
Η Τέχνη και η ποίηση (τύποι στη δημοτική γλώσσα - η λέξη Τέχνη με κεφαλαίο, που δείχνει την κεφαλαιώδη σημασία της Τέχνης στη ζωή του ανθρώπου) είναι συνώνυμα της ζωής και της ελεύθερης έκφρασης σε δημοκρατικά πολιτεύματα, ενώ η τέχνη και η ποίησις (λόγιος τύπος-ειρωνεία)  σε αυταρχικά καθεστώτα λειτουργούν ως όργανα των φασιστών και κάθε αντίθετη άποψη οδηγεί στο θάνατο προδιαγράφοντας τη μοιραία τύχη των καλλιτεχνών.
Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο (μας) ο ποιητής εντάσσει και τον εαυτό του στην κοινή μοίρα των ελεύθερα σκεπτόμενων πνευματικών δημιουργών.

Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται συγκεκριμένα στο  Λόρκα εξατομικεύοντας τη γενική θέση της 1ης ενότητας. Εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για όσους δεν αποκαλύπτουν τα πραγματικά  πολιτικά κίνητρα της δολοφονίας του Λόρκα και ανακυκλώνουν σχόλια  επί σχολίων. Κυριαρχούν τα επίθετα αργόσχολοι και ματαιόδοξοι για τους δημοσιογράφους και με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό γραφιάδες  δείχνει την περιφρόνησή του προς αυτούς, διότι δεν αποκαλύπτουν την αλήθεια και υπακούουν τυφλά στο καθεστώς. Χρησιμοποιεί τα επίθετα μυστηριώδικες κι αισχρές για τις συνθήκες εκτέλεσης του, για να στηλιτεύσει και να σαρκάσει τους «δημοσιογράφους» που επιμένουν σε επουσιώδεις λεπτομέρειες και δεν ερμηνεύουν τα βαθύτερα αίτια της δολοφονίας.

Στην τρίτη ενότητα, που λειτουργεί ως επίλογος  εκφράζει πάλι μια γενική κρίση για το ρόλο της ποίησης σε ανελεύθερες περιόδους. Έτσι με το σχήμα του κύκλου (γενικό –ειδικό γενικό) επανέρχεται στην αρχική τοποθέτηση ότι η τέχνη στα φασιστικά καθεστώτα οδηγεί στο θάνατο. Εκφράζει την αγανάκτησή του (μα επί τέλους!  Το θαυμαστικό εκφράζει ειρωνεία) και με τη μεταφορά στα χρόνια τα σακάτικα υποδηλώνει τον πολιτικό και πνευματικό μαρασμό. Ο Λόρκα γίνεται το σύμβολο της δολοφονίας όλων των πνευματικών δημιουργών. Με το λόγιο τύπο είθισται εκφράζει την πικρή ειρωνεία και με αυτοσαρκασμό αναφέρεται και στη δική του «δολοφονία» καθώς αντιμετωπίστηκε με χλευασμό για τον υπερρεαλιστικό τρόπο έκφρασης. Υπαινίσσεται ότι ένας ποιητής μπορεί να δολοφονηθεί  και μεταφορικά με την περιθωριοποίηση , τη φίμωση, την κατασυκοφάντηση.

Στον τίτλο έγινε αναφορά στο θάνατο του Λόρκα, στη δεύτερη στροφή στην  εκτέλεση και στην τρίτη στη δολοφονία. Με ανιούσα κλιμάκωση δείχνει πώς παρουσιάζεται ένα γεγονός στις κατευθυνόμενες εφημερίδες και τι κρύβεται πραγματικά πίσω του. Έτσι δεν μεταδίδει νέα για το θάνατο του Λόρκα αλλά ειρωνεύεται και σαρκάζει όσους μετέχουν σε ατελείωτες συζητήσεις και κουτσομπολιά για τις συνθήκες της δολοφονίας του.

Στοιχεία του ποιήματος που πιστοποιούν τις επιδράσεις από τη νεωτερική ποίηση και τον υπερρεαλισμό:
Απουσία στίξης
Άνισοι στίχοι
Μακροσκελής τίτλος
Κατακερματισμένος στίχος
Κεφαλαία γράμματα στον τίτλο μικρά στο ποίημα
Πεζολογικός τόνος
Υπαινικτική γραφή
Αφαιρετικός λόγος, πύκνωση νοημάτων


Παράλληλο κείμενο
 
ΠΟΙΗΣΗ 1948


Τούτη η εποχή
του εμφυλίου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι' άλλα παρόμοια
σαν πάει κάτι
να
γραφή
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη μεριά
αγγελτηρίων
θανάτου

γι' αυτό και
τα ποιήματά μου
είναι τόσο πικραμένα
(και πότε - άλλωστε - δεν ήσαν;)
κι' είναι
- προ πάντων -
και
τόσο
λίγα


Βιβλιογραφία :Δ. Δρακόπουλος-Γ.Κορνελάκης-Χ.Γ.Ρώμας: Κείμενα λογοτεχνίας, εκδόσεις επικαιρότητα.
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας β΄τεύχος , βιβλίο του καθηγητή


Επιμέλεια: Παπακώστα Τριανταφυλλιά


Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Κεφ. Δ2, Δ3, σελ. 34-39 σχολικού βιβλίου

1.     Με ποιον τρόπο ελέγχει ο Σωκράτης τον χρησμό που του δόθηκε από το μαντείο σύμφωνα με το απόσπασμα από την πλατωνική Απολογία;
2.     Ποια συναισθήματα ενέπνευσε ο Σωκράτης στους συγχρόνους του, αν κρίνουμε από τη στάση αμφισβήτησης που τήρησε έναντι του Απολλώνιου χρησμού;
3.     Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών;
4.     Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη;
5.     Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;
6.     Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφία: με ποια θέματα ασχολήθηκε και ποια νέα προβληματική έφερε στη φιλοσοφική σκέψη;
7.     Ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης προκειμένου να αναζητήσει την απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών;
8.     Ποιοι οι μηνυτές του Σωκράτη και τι γνωρίζετε γι' αυτούς;
9.     Γιατί η κατηγορία περί αθεΐας κατά του Σωκράτη δεν ευσταθούσε και ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι της δίωξής του;
10.            Ποια σχέση είχε η κατηγορία σε βάρος του Σωκράτη για διαφθορά των νέων με την πραγματική αιτία της δίωξης του;
11.            Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον Σωκράτη και ποια η αντίδρασή του όταν άκουσε την καταδικαστική απόφαση;
12.            Γιατί ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του έμεινε περίπου έναν μήνα στο κρατητήριο και πώς κύλησαν οι μέρες αυτές;
13.             
    ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ, κεφ. Ε1: Ο βίος του, σελ. 40 - 42 σχολικού βιβλίου

1.Τι γνωρίζετε για την καταγωγή του Πλάτωνα και ποια είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του;
2.Τι γνωρίζετε για την παιδεία που έλαβε ο Πλάτωνας και την πρώτη του επαφή με το έργο της συγγραφής;

3.Ποιες ήταν οι εμπειρίες του Πλάτωνα από την ενασχόλησή του με την πολιτική ζωή της Αθήνας;
4.Πού κατέφυγε ο Πλάτωνας μετά τον θάνατο του Σωκράτη και πώς συνδέεται το όνομά του με τον Κορινθιακό πόλεμο κατά τη διετία 395-394 π.Χ.;
5.Τι γνωρίζετε για το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα (398-390 π.Χ.) στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία;
6.Τι γνωρίζετε για το δεύτερο και τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στην Σικελία (366-361 π.Χ.);
7.Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα; Ποιο το περιεχόμενο των σπουδών της Ακαδημίας και ποιοι οι κυριότεροι μαθητές της σχολής;
ΙΙΙ. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 49-52 / 56-57 σχολικού βιβλίου

     1α) Στην αρχή του «Πρωταγόρα» δίνεται μια σύντομη εισαγωγή. Ποιο είναι το περιεχόμενο της;
β) Ο Πλάτωνας ακολουθεί στην εισαγωγή του Πρωταγόρα την τεχνική του «αφηγημένου διαλόγου». Τι σημαίνει ο όρος και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως τεχνική γραφής;
2.Από ποιον παρακινήθηκε ο Σωκράτης να συναντήσει τον Πρωταγόρα; Ποια επιθυμία είχε ο συνομιλητής και ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσει ο Σωκράτης μαζί του όπως φαίνεται από τον πρόλογο του διαλόγου;
3.Ποιοι είναι συγκεντρωμένοι στο σπίτι του Καλλία και ποια η συμμετοχή τους στο διάλογο;
4.Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας τους τρεις σοφιστές που παρευρίσκονται στο σπίτι του Καλλία;
5.Πώς ορίζει ο Πρωταγόρας το αντικείμενο της διδασκαλίας του στο πρώτο μέρος του διαλόγου στην αρχή της συζήτησης;
6.Ποια είναι η απάντηση του Σωκράτη για το «διδακτὸν» της αρετής και πώς τεκμηριώνει τις έντονες αμφιβολίες του;
7.Πώς απαντά ο Πρωταγόρας στις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης στην αρχή της συζήτησης ; Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των μερών της απάντησης.
8.Τι αποδεικνύει κατά τον Πρωταγόρα ο μύθος του Προμηθέα που χρησιμοποιεί στο πρώτο μέρος του λόγου του, για να απαντήσει στις αμφιβολίες που διατύπωσε ο Σωκράτης;
9.Ποια λογικά επιχειρήματα προβάλλει ο Πρωταγόρας στο δεύτερο μέρος του λόγου του, προκειμένου να αντικρούσει τις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης;
10.Ποια είναι τα θέματα που πραγματεύεται ο διάλογος «Πρωταγόρας» και σε ποια επίπεδα εκτείνεται η αντιπαράθεση Πρωταγόρα και Σωκράτη;
11.Ποια είναι η μέθοδος διερεύνησης που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης και γιατί επιμένει στην διευκρίνιση των εννοιών;
12.Ο μύθος ως τρόπος έκθεσης των απόψεων του Πρωταγόρα και των σοφιστών και ως μέθοδος αφήγησης στον Πλάτωνα.
13.Πως αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης;
14.Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο του Πρωταγόρα που ονομάζεται «σχολιασμός ποιητικών κειμένων»; Πώς τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, οι σοφιστές και ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο Σωκράτης;
15.Ποιες οι απόψεις του Σωκράτη και του Πρωταγόρα σχετικά με τη φύση της αρετής, στο τέλος του διαλόγου;
IV. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 92-93.1.2.3./ σελ. 96.6/ σελ. 97.8-98/ σελ. 99.12-101.13/ σελ. 102.14/ σελ. 113 σχολικού βιβλίου

1.Ο Πλάτωνας στα νεανικά του χρόνια φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ποια γεγονότα ή καταστάσεις που βίωσε στην πόλη των Αθηνών τον απογοήτευσαν;
2.Σε ποια συμπεράσματα και πολιτικές απόψεις οδήγησαν τον Πλάτωνα οι απογοητεύσεις που βίωσε από την πολιτική της Αθήνας και τα ταξίδια του στην Κάτω Ιταλία και Σικελία;
3.Ποιες γενικές πληροφορίες γνωρίζετε για τη συγγραφή της Πολιτείας (απόψεις που διατυπώνονται, χρόνος συγγραφής, διαίρεση σε βιβλία, δραματικός χρόνος διαλόγου);
4.Ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου;
5.Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου και τι σημαίνουν στο κείμενο οι όροι πόλις και πολιτεία;
6.Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου τάξη, και πώς διαιρούνται συνοπτικά οι τάξεις στην πλατωνική πολιτεία;
7.Ποιες οι αρμοδιότητες κάθε τάξης στην ιδανική Πολιτεία;
8.Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι φύλακες και τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο της αγωγής τους;
9.Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις προαγωγής των φυλάκων - ἐπικούρων σε φύλακες - παντελεῖς και ποιες είναι οι ενασχολήσεις, οι ευθύνες και ο τρόπος ζωής των τελευταίων;
10.Ποια κατάσταση επικρατούσε για μεγάλα διαστήματα στην αθηναϊκή δημοκρατία και πώς μπορούσε να αντιμετωπιστεί, κατά τον Πλάτωνα;

11.Με ποια αλληγορία στηρίζει ο Πλάτωνας τη θέση ότι η πολιτεία μπορεί να διοικηθεί σωστά μόνο αν φιλοσοφήσουν οι άρχοντες ή αν αναλάβουν τα ηνία του κράτους οι φιλόσοφοι; Να την παρουσιάσετε.
12.Γιατί οι φιλόσοφοι-βασιλείς είναι οι πιο κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πολιτείας και τι σημαίνει ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα; Να παραθέσετε τα χαρακτηριστικά των φιλοσόφων - βασιλέων που εγγυώνται τη σωστή διακυβέρνηση της πολιτείας.
13.Ποιες θεμελιώδεις αρετές «ενσαρκώνει» η ιδεώδης πολιτεία κατά τον Πλάτωνα;

14.Ποια είναι τα μέρη της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα, σε ποια σχέση βρίσκονται με τις τάξεις της πολιτείας και σε ποια σχέση πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους για να θεωρείται ο άνθρωπος δίκαιος;
15.ποιοι ορισμοί δίνονται στην «Πολιτεία» για τη δικαιοσύνη και από ποιους;

16.Πώς εξηγεί ο Πλάτων την άποψή του ότι στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται και οι τρεις άλλες αρετές;
17.Ποια είναι τα γνωρίσματα της ιδεώδους πολιτείας κατά τον Πλάτωνα και ποιο το διαστρεβλωμένο απότοκο αυτής;
18.Τι γνωρίζετε για το πολίτευμα της Ολιγαρχίας και το ρόλο των κηφήνων σε αυτό;
19.Πως προκύπτει το πολίτευμα της Δημοκρατίας; Ποια είναι τα γνωρίσματά της;
20.Ποιες συνθήκες οδηγούν στην Τυραννίδα, κατά τον Πλάτωνα, και ποια είναι τα γνωρίσματα του τυράννου;
21. Ποιος εκφραστικός τρόπος ονομάζεται αλληγορία;
22.Σε τι αναφέρεται η αλληγορία του σπηλαίου, όπως αναπτύσσεται στην αρχή του Ζ’ βιβλίου της Πολιτείας; Παρουσιάστε το περιεχόμενό της.
Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2003 - 2012ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2003 - 2012
Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthra/23-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD#ixzz2TCFYWD00
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενο 25:
Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

Υπόθεση: nisi + υποτακτική ΠΡΚ (consulueritis)
Απόδοση: απαρέμφατο ΜΕΛΛ (consulturum esse) Επειδή η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση αλλά ειδικό απαρέμφατο
( πλάγιος λόγος κρίσης) , ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος. Μετατρέπουμε τον πλάγιο λόγο σε κύρια πρόταση κρίσεως:  nemo patriae consulet, Αφού η  απόδοση είναι οριστική, συνεπάγεται ότι ο υποθετικός λόγος είναι α’ είδους και έτσι η υπόθεση πρέπει να εκφέρεται με οριστική .Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος θα έχει την εξής μορφή:
nemo patriae consulet, nisi vos ipsi patriae consulueritis.
nisi + οριστική Σ.Μ. (consulueritis): υπόθεση
 οριστική ΜΕΛΛ. (consulet):απόδοση
Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον .

Κείμενο 37:
In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus.
Υπόθεση:  nisi + υποτακτική ΠΡΚ (subvenerit)
Απόδοση:  υποτακτική ΕΝΣ σε δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση (nequeamus) Επειδή η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση αλλά δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος. Μετατρέπουμε τη δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση σε κύρια πρόταση κρίσεως: salvi esse nequimus. Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος θα έχει την εξής μορφή:
nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequimus.
nisi + οριστική Σ.Μ. (subvenerit) υπόθεση
 οριστική ΕΝΣ σε κύρια πρόταση (nequimus) απόδοση
Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον

Κείμενο 42:
Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, neminem tam improbum (ενν. fore).
Υπόθεση:   si + υποτακτική ΠΡΚ (pervenerit)
Απόδοση:   απαρέμφατο ΜΕΛΛ (fore).
Επειδή η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση αλλά ειδικό απαρέμφατο( πλάγιος λόγος ), ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος. Μετατρέπουμε τον πλάγιο λόγο σε κύρια πρόταση κρίσεως:
 nemo tam stultus erit, nemo tam improbus (ενν. erit). Αφού η  απόδοση είναι οριστική συνεπάγεται ότι ο υποθετικός λόγος είναι α’ είδους και έτσι η υπόθεση πρέπει να εκφέρεται με οριστική .Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος θα έχει την εξής μορφή:
si iste in Manliana castra pervenerit, nemo tam stultus erit, nemo tam improbus (ενν. erit).
si + 
οριστική Σ.Μ. (pervenerit): υπόθεση
 
οριστική ΜΕΛΛ. (erit ): απόδοση
Α΄ Είδος  Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον

Κείμενο 45:
Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
εξαρτημένοςυπόθεσηνόθη αφαιρετική απόλυτη υποθετική μετοχή (intercepta eristula) [si + υποτακτική ΠΡΚ – intercepta sit]
απόδ.  υποτακτική ΕΝΣ σε δευτερεύουσα βουλητική πρόταση (ne cognoscantur)
si intecepta erit, nostra consilia ab hostibus cognoscentur.
ανεξάρτητοςυπόθ.  si + οριστική Σ.Μ. (intercepta erit)
απόδ.  οριστική ΜΕΛΛ. σε κύρια πρόταση (cognoscentur)
Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον)
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amemtum tragulae adliget et intra castra abiciat.
εξαρτημένοςυπόθ.  si non + υποτακτική ΕΝΣ (possit)
απόδ.  υποτακτικές ΕΝΣ σε δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις (adliget, abiciat)
Επειδή η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση αλλά δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις,  ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος. Μετατρέπουμε τις δευτερεύουσες βουλητικές (πλάγιος λόγος επιθυμίας) σε κύριες προτάσεις επιθυμίας.  epistulam ad amentum tragulae adligα et intra castra abice
 Με απόδοση προστακτική  μπορεί να εκφέρεται μόνο το α΄είδος ,η ανοιχτή υπόθεση.
 Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος θα έχει την εξής μορφή:
si adire non poteris, epistulam ad amemtum tragulae adligα et intra castra abice
Υπόθεση:si non + οριστική ΜΕΛΛ. (poteris/potes)
Απόδοση :προστακτικές ΕΝΣ σε κύριες προτάσεις. (adliga, abice)
Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον –
Κείμενο 49:
experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset.
Υπόθεση: si non + υποτακτική ΥΠΣ (non cessisset)
Απόδοση :υποτακτική ΠΡΤ ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (interumptura essem)
Επειδή η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση αλλά πλάγια ερωτηματική , ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος. Μετατρέπουμε την πλάγια ερώτηση σε ευθεία  ερώτηση:
 quam aequo animo me ferro interimam?
 Αφού η  απόδοση είναι οριστική ,συνεπάγεται ότι ο υποθετικός λόγος είναι α’ είδους και έτσι η υπόθεση πρέπει να εκφέρεται με οριστική
Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος θα έχει την εξής μορφή:

si tibi consilium non ex sententia cesserit, quam aequo animo me ferro interimam.
Υπόθεση.  si non + οριστική Σ.Μ. (non cesserit)
Απόδοση: οριστική ΜΕΛΛ. (interimam)
Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον